Hồ Chí Minh - người tiên tri

Hồ Chí Minh - người tiên tri

Tiên tri, như một kết quả được thấy trước, được hình dung trước, có lúc ở một niên đại cụ thể như trong diễn ca “Lịch sử nước ta” (1942)(1), có lúc trong một câu chuyện kể, như trong “Giấc ngủ mười năm” (1948).Hỗ trợ dịch vụ

  Hotline:0239....
  • PHÒNG TIẾP DÂN
  • PHÒNG TIẾP DÂN PHÒNG TIẾP DÂN
  • PHÒNG TIẾP DÂNUpdate...
  • PHÒNG TIẾP DÂNubndthachthang.gov.vn@gmail.com

Quảng Cáo

  tran anh
  Điện lạnh hà tĩnh
  6

Thông Tin

Video Clip

Chia sẽ trên Facebook

backtop